Predlog KS Artiče plana investicij, ki jih izvaja Občina Brežice za leto 2016 do 2018 <<

Krajevna skupnost Artiče
Artiče 38, 8253 Artiče
Tel. 07/49-56-314
GSM: 040/204-960
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

OBVESTILO <<

O prenovi...

Ob pomoči Občine Brežice in Ministrstva za kulturo so leta 2000 začeli z njeno obnovo. Nosilec obnove je Krajevna skupnost Artiče, ki je tudi upravljalka domačije, za katero v imenu Krajevne skupnosti skrbi Franc Volčanšek. Po strokovni plati je obnovo nadzoroval Dušan Strgar iz novomeške Območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Dušan Strgar piše, da so pobudo za obnovo domačije in ureditev sadjarske zbirke na zavodu prejeli leta 1998. Podala jo je Osnovna šola Artiče oz. takratni ravnatelj g. Miha Haler. Že naslednje leto je Krajevna skupnost Artiče poslala vlogo za izvedbo osnovnih očiščevalnih in vzdrževalnih del (obnovljen je bil kolovoz do domačije, očiščena okolica objektov in notranjščina gospodarske stavbe). Kot odgovorni konservator je opravil vrednotenje, pripravil strokovne podlage za razglasitev in konservatorski program k prenovi domačije.

Prva obnovitvena dela so bila izvedena leta 2000 na sestavljeni gospodarski stavbi. Rekonstruirane so bile talne lege, poravnana je bila celotna stavba z nosilnimi stenami in zamenjani leseni plohi na podu, obnovljeni so bili dotrajani leseni deli ostrešja in izvedeno njegovo prekritje s slamnato kritino. Vzporedno z obnovitvenimi deli na gospodarski stavbi je bilo zbranega precej starega delovnega orodja, še posebej sadjarske opreme. Hkrati je bil zasajen sadovnjak starih sadnih sort, na dvorišču pa sta bili sanirani gnojna jama in mlaka za napajanje. Ob samih mojstrih, ki so izvajali dela, je bilo opravljenega tudi veliko prostovoljnega dela članov društev, ki delujejo v krajevni skupnosti, saj so vzporedno pripravili kar nekaj dobro obiskanih prireditev. Pri zbiranju delovnega orodja so glavnino dela opravili učenci Osnovne šole Artiče.

Na domačiji je bila v letu 2001 rekonstruirana sušilnica za sadje in leseni čebelnjak. V letu 2002 so bili na domačiji postavljeni leseni svinjaki s svinjsko kuhinjo. V podaljšku pod isto streho so bile dodane še sanitarije. Postavili so še koruznjak, ostrešji obeh gospodarskih stavb pa so pokrili s slamnato kritino. V letu 2003 je bil prestavljen in saniran vinski hram. Istega leta so bila izvedena pripravljalna dela za potrebe rekonstrukcije hiše, ki je bila v celoti dokončana leta 2004. S tem je bila zaključena postavitev stavb na domačiji. Zadnja dela so bila opravljena leta 2009, ko so postavili še leseno ograjo in drvarnico.


Notrasnjost hiše
  Ključno pri obnovi, kot pravi pristojni konservator, je bilo dobro sodelovanje krajevne skupnosti, šole in lokalnih društev. Denarno sta akcijo vseskozi podpirala Ministrstvo za kulturo in Občina Brežice. Strgar pravi: »Med naštetimi je potrebno posebej izpostaviti g. Franca Volčanška, ki je v vseh teh letih, ko je potekala obnova Banove domačije, predstavljal
gonilno silo, bil njen promotor in po potrebi tudi aktiven izvajalec obnove.

Vsekakor pa je danes, ko je domačija obnovljena, potrebno združiti energijo, iskati poti in načrtovati nove programe ter jih v skladu s predvideno namembnostjo in statusom kulturnega spomenika tudi ponuditi obiskovalcem. Obnovljena Banova domačija naj bo povezovalec lokalnih interesov, predstavlja naj možnosti in sposobnosti domačinov, vsem nam pa naj bo vabilo in izgovor za ponoven obisk.«


 

Zagotavljanje požarne varnosti v primeru motenj, ki jih za podjetja in druge ustanove predstavlja epidemija
Poleg poslovnih tveganj lahko motnje, ki jih predstavlja epidemija COVID 19, močno vplivajo na požarno varnost v podjetjih in drugih ustanovah. Možni scenariji, ki jih morajo podjetja oz. ustanove morajo upoštevati pri poslovanju podjetja v kriznih situacijah:
Preberite več ...

 

OBVESTILO O KURJENJU V NARAVNEM OKOLJU 
Zaradi trenutnih razmer v državi, povezanih z epidemijo COVID-19 (korona virusa) in sončnimi ter toplimi dnevi v prihodnjih dneh vas naprošamo, da bodite previdni pri spomladanskih opravilih na vrtovih, travnikih, njivah, gozdovih in v okolici hiš. Svetujemo vam previdnost in pravilno uporabo ognja v naravnem okolju.
Preberite več ...

 

TELOVADBA V PROSVETNEM DOMU IN OŠ ARTIČE

Športno društvo Artiče vabi vse zainteresirane, da se nam pridružite, že v tretji sezoni delovanja društva. Organiziramo naslednje aktivnosti:

Preberite več ...

PROJEKT ARTIŠKA POT ZDRAVJA

Obveščamo vas, da se je projekt Artiška pot zdravja uvrstil v participativni del proračuna občine Brežice  "Moja skupnost - sodelujem". Izbranih je bilo še 15 drugih projektov, ki si jih lahko preberete na tej povezavi.
Hvala, ker ste glasovali.
Preberi več...


MOJA SKUPNOST SODELUJEM!

Participativni proračun občine Brežice za leti 2020 in 2021

Preberite več ...

JAVNO OZNANILO
Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina

Preberi več

 

 

Za odpiranje dokumentov potrebujete "PDF Reader", ki ga brezplačno dobite   tukaj.
info@artice.si | http://www.artice.si
tel. 07/49-56-314 |
gsm. 040/204-960
(C)2006-2012
Krajevna skupnost Artiče
Vse pravice pridržane