Predlog KS Artiče plana investicij, ki jih izvaja Občina Brežice za leto 2016 do 2018 <<

Krajevna skupnost Artiče
Artiče 38, 8253 Artiče
Tel. 07/49-56-314
GSM: 040/204-960
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

OBVESTILO <<

O prenovi...

Ob pomoči Občine Brežice in Ministrstva za kulturo so leta 2000 začeli z njeno obnovo. Nosilec obnove je Krajevna skupnost Artiče, ki je tudi upravljalka domačije, za katero v imenu Krajevne skupnosti skrbi Franc Volčanšek. Po strokovni plati je obnovo nadzoroval Dušan Strgar iz novomeške Območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Dušan Strgar piše, da so pobudo za obnovo domačije in ureditev sadjarske zbirke na zavodu prejeli leta 1998. Podala jo je Osnovna šola Artiče oz. takratni ravnatelj g. Miha Haler. Že naslednje leto je Krajevna skupnost Artiče poslala vlogo za izvedbo osnovnih očiščevalnih in vzdrževalnih del (obnovljen je bil kolovoz do domačije, očiščena okolica objektov in notranjščina gospodarske stavbe). Kot odgovorni konservator je opravil vrednotenje, pripravil strokovne podlage za razglasitev in konservatorski program k prenovi domačije.

Prva obnovitvena dela so bila izvedena leta 2000 na sestavljeni gospodarski stavbi. Rekonstruirane so bile talne lege, poravnana je bila celotna stavba z nosilnimi stenami in zamenjani leseni plohi na podu, obnovljeni so bili dotrajani leseni deli ostrešja in izvedeno njegovo prekritje s slamnato kritino. Vzporedno z obnovitvenimi deli na gospodarski stavbi je bilo zbranega precej starega delovnega orodja, še posebej sadjarske opreme. Hkrati je bil zasajen sadovnjak starih sadnih sort, na dvorišču pa sta bili sanirani gnojna jama in mlaka za napajanje. Ob samih mojstrih, ki so izvajali dela, je bilo opravljenega tudi veliko prostovoljnega dela članov društev, ki delujejo v krajevni skupnosti, saj so vzporedno pripravili kar nekaj dobro obiskanih prireditev. Pri zbiranju delovnega orodja so glavnino dela opravili učenci Osnovne šole Artiče.

Na domačiji je bila v letu 2001 rekonstruirana sušilnica za sadje in leseni čebelnjak. V letu 2002 so bili na domačiji postavljeni leseni svinjaki s svinjsko kuhinjo. V podaljšku pod isto streho so bile dodane še sanitarije. Postavili so še koruznjak, ostrešji obeh gospodarskih stavb pa so pokrili s slamnato kritino. V letu 2003 je bil prestavljen in saniran vinski hram. Istega leta so bila izvedena pripravljalna dela za potrebe rekonstrukcije hiše, ki je bila v celoti dokončana leta 2004. S tem je bila zaključena postavitev stavb na domačiji. Zadnja dela so bila opravljena leta 2009, ko so postavili še leseno ograjo in drvarnico.


Notrasnjost hiše
  Ključno pri obnovi, kot pravi pristojni konservator, je bilo dobro sodelovanje krajevne skupnosti, šole in lokalnih društev. Denarno sta akcijo vseskozi podpirala Ministrstvo za kulturo in Občina Brežice. Strgar pravi: »Med naštetimi je potrebno posebej izpostaviti g. Franca Volčanška, ki je v vseh teh letih, ko je potekala obnova Banove domačije, predstavljal
gonilno silo, bil njen promotor in po potrebi tudi aktiven izvajalec obnove.

Vsekakor pa je danes, ko je domačija obnovljena, potrebno združiti energijo, iskati poti in načrtovati nove programe ter jih v skladu s predvideno namembnostjo in statusom kulturnega spomenika tudi ponuditi obiskovalcem. Obnovljena Banova domačija naj bo povezovalec lokalnih interesov, predstavlja naj možnosti in sposobnosti domačinov, vsem nam pa naj bo vabilo in izgovor za ponoven obisk.«Spoštovani krajani in krajanke.
Sporočamo vam, da je Univerzitetna založba UM izdala monografijo o Artičah, ki si jo lahko ogledate na TEJ POVEZAVI. Ker je v elektronski obliki, si jo lahko prenesete tudi na svoj računalnik.
Vabljeni k ogledu.Obveščamo vas, da bo jutri, 28. 9. 2021, ob 8.00 uri, pri župnišču pristal helikopter slovenske vojske. Šolski otroci bodo obeležili "Dan šole" in si v ta namen ogledali tudi helikopter.
 
Za nastali hrup, se vam že vnaprej opravičujemo.
 
Hvala za razumevanje.NAČRT RAVNANJA UPRAVLJALCA LOVIŠČA ZARADI AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE

NAMERA O ODDAJI PROSTORA V NAJEMSpoštovani najemniki in drugi obiskovalci pokopališča Artiče.


Ob koncu leta, ki nas je zaznamovalo z raznimi ukrepi povezanimi s pandemijo Covid-19, predvsem v smislu kaj smemo in kaj ne smemo, vas kot upravljavec pokopališča Artiče želimo seznaniti, da smo tudi letos skrbeli za zagotavljanje urejenosti pokopališča in mrliške vežice, kjer smo sanirali počene odtočne cevi zaradi katerih se je posedla nosilna plošča mrliške vežice.


Vse navedeno smo izvajali iz sredstev, ki jih prejmemo iz naslova plačanih grobnin.

 

Že kar nekaj let nas opozarjate na stanje cipres, ki so sedaj edina pregrada med cesto in pokopališčem in se nagibajo na nagrobne spomenike ter povzročajo škodo nagrobnikom. Vsled tega smo se odločili, da pristopimo k izdelavi idejne zasnove za ureditev ograje  in pokopališča (idejna zasnova je objavljena na spletni strani KS Artiče).

Idejo smo predstavili občinskim strokovnim službam, župniku ter krajanom, ki jih ta ograja še posebej zadeva. Idejna zasnova je bila prisotnim všečna in sprejemljiva, zato smo tudi pridobili popis in okvirni predračun potrebnih del.

Celotna ocena potrebnih del znaša cca 23.077€ za ureditev severnega dela ograje in 39.481€ za ureditev južnega dela ograje.

 

V upanju, da bi nujna dela izpeljali že v naslednjem letu smo se za pomoč z dodatnimi finančnimi sredstvi obrnili na Občino Brežice. Ta nam dodatnih sredstev ne more zagotoviti, predvsem zaradi investicije v  vrtec in kasneje načrtovane izgradnje Osnovne šole Artiče.

 

Krajevna skupnost Artiče bo zato pristopila k investiciji v okvirih lastnih sredstev iz naslova grobnin. Severni zid lahko na ta način začnemo gradit v letu 2022, ko zberemo prihodke dveh let in južni zid predvidoma leta 2025. Drugače pač ne gre, zato vas prosimo za razumevanje.

 

Lepo vas pozdravljamo in Vam želimo vse dobro.

KS Artiče  

IDEJNA ZASNOVA NOVIH OGRAJ NA POKOPALIŠČU ARTIČE


 


Spoštovani krajani in krajanke Krajevne skupnosti Artiče.

 

Kot že veste na  Fakulteti za turizem aktivno delajo na projektu KS Artiče. Trenutno oblikujejo naloge, ki bodo pripravljene predvidoma v januarju.

Do takrat pa bi študentje rabili še nekaj Vaše pomoči in sicer  pripravili so anketo za vse krajane KS Artiče. S to anketo si bodo pridobili Vaše mnenju o turistični ponudbi in razvoju turizma v krajevni skupnosti.

 

Anketa se nahaja na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/312075.

 

Študentje se Vam za izpolnjeno anketo že v naprej zahvaljujejo.

 

Lep pozdrav.

Svet Krajevne skupnosti Artiče


 

Za odpiranje dokumentov potrebujete "PDF Reader", ki ga brezplačno dobite   tukaj.
info@artice.si | http://www.artice.si
tel. 07/49-56-314 |
gsm. 040/204-960
(C)2006-2012
Krajevna skupnost Artiče
Vse pravice pridržane