Predlog KS Artiče plana investicij, ki jih izvaja Občina Brežice za leto 2016 do 2018 <<

Krajevna skupnost Artiče
Artiče 38, 8253 Artiče
Tel. 07/49-56-314
GSM: 040/204-960
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

OBVESTILO <<

Zagotavljanje požarne varnosti v primeru motenj, ki jih za podjetja in druge ustanove predstavlja epidemija

Poleg poslovnih tveganj lahko motnje, ki jih predstavlja epidemija COVID 19, močno vplivajo na požarno varnost v podjetjih in drugih ustanovah. Možni scenariji, ki jih morajo podjetja oz. ustanove morajo upoštevati pri poslovanju podjetja v kriznih situacijah:

Človeški faktor:
 • motena komunikacija pri nenadnih odločitvah;
 • povečana možnost napak pri odločanju zaradi stresa;
 • nenadna odsotnost ključnih zaposlenih (upravljanje, vzdrževanje in nadzor sistemov),
 • pomanjkljivo znanje in izkušnje nadomestnih zaposlenih;
 • omejenost hitrih odločitev, ko je ogrožena varnost;
 • zmanjšanje zmogljivosti pogodbenih partnerjev (vzdrževanje in popravilo požarnovarnostnih sistemov, zamenjava izrabljenih gasilnikov);
 • zmanjšan in moten obseg delovanja enot ZRP (gasilci, NMP, policija), ki vpliva na interventno posredovanje, izvajanje požarnih straž in požarno preventivne aktivnosti;
 • nevarnost vandalizma in vlomov v objekt.

Komunikacije/pridobivanje informacij:
 • preobremenjenost mobilnega telefonskega omrežja;
 • okrnjen dostop do informacij in podpore (npr. okrnjeno delovanje služb za podporo strankam).

Delovni procesi:
 • motena oskrba z nadomestnimi deli in gasilnimi mediji (npr. plinasta gasila, penilo);
 • motnje na strani prenosa in sprejema podatkov (varnostno nadzorni centri, pogodbeni partnerji);
 • moten/prepovedan dostop do objekta ali delov objekta zaradi kontaminacije / dekontaminacije;
 • moteni ustaljeni delovni postopki (zaradi nevarnosti okužb zaposleni opravljajo naloge samostojno);
 • motena oskrba z energijo;
 • moten dostop do najemniških prostorov;
 • moten odvoz odpadkov (tudi nevarnih, vnetljivih in gorljivih);
 • nadzor in izvajanje nad požarno varnostjo objektov/procesov, ki niso v fazi delovanja;
 • neuspešno zagotavljanje rezervnega napajanja (npr. onemogočen dostop do objekta, po času, ko rezervno napajanje odpove).
V izogib tem motnjam mora imeti podjetje rešitve, ki bodo zmanjšale ranljivost in tako v primeru motenj omogočale čim bolj nemoteno delovanje.

Ukrepi, ki jih podjetja in ustanove za zagotavljanje večje požarne varnosti lahko sprejmejo ob množičnem pojavljanju nalezljivih bolezni:

1. Prilagoditev dela izrednim razmeram/kadri
 • Vzpostavitev krizne skupine/odbor za nemoteno poslovanje podjetja;
 • Priprava strategij, ki omogočajo zaposlenim, da delujejo, ob čim manjši stopnji ogroženosti (politika vedenja, smernice) in zagotavljajo ustrezen nivo požarne varnosti;
 • Načrtovanje izolacije ključnih zaposlenih (prostori - nastanitev, oskrba, komunikacija) od katerih je odvisno delovanje požarnovarnostnih sistemov;
 • Pregled in nadgradnja kadrovskih politik, ki omogočajo fleksibilen delovnik in bodo zaposlenim omogočali daljšo odsotnost v primeru karantene;
 • Določitev prednostnih nalog in minimalnih potreb po osebju za podporo tem prednostnim nalogam, v primeru če bo podjetje moralo delovati z znatno zmanjšano delovno silo;
 • Prepoznavanje ključnih zaposlenih in zagotovitev, da so ostali zaposleni deležni ustreznega usposabljanja za celovito kritje njihove odsotnosti;
 • Pregled in dostopnost ustreznih navodil za zagotavljanje požarne varnosti v primeru odsotnosti ključnih oz. odgovornih oseb;
 • Določitev rezervnega osebja za podporo izvajanja funkcij varstva pred požarom, v primeru če zbolijo in svoje funkcije ne morejo opravljati osnovni nosilci nalog;
 • Priprava kratkih in jedrnatih navodil in opisov nalog o nadomestnem pokrivanju odsotnih zaposlenih (kdo kaj dela in kako) tudi v natisnjeni obliki;
 • Vzpostavitev prednostne SOS komunikacije, kjer lahko začasno zaposleni hitro pridobi navodila za ukrepanje (proženje, zaustavitev, vzdrževanje, ipd.);
 • Vzpostaviti sistem vodenja evidenc prisotnosti (odsotnosti) zaposlenih (obolelih) ter prenosa navodil (obveščanje nadomestnih delavcev v primeru odsotnosti primarnih izvajalcev nalog) - imenovanje in usklajevanje vlog in odgovornosti zaposlenih med množičnim pojavljanjem nalezljivih bolezni;
 • Priprava usmeritev, kako se bo podjetje odzvalo na različne scenarije (npr. zaprte šole, karantena območij, sodelavci, za katere sumijo, da so okuženi ali je okužba že potrjena - kakšni so načrti v tem primeru in kaj morajo posamezni zaposleni pripraviti za izvedbo načrta);
 • Podaljšanje avtonomije sistemov za zasilno napajanje.

2. Preizkus in zagotovitev oddaljenega dostopa za primere dela od doma
 • Identificirajte delovne procese, ki se jih lahko vodi od doma in določite postopke za vodenje poslovanja/procesov od doma (npr. alarm management system);
 • Razmislite o ustreznih ukrepih za zaposlene, ki potrebujejo dostop do papirnatih dokumentov/datotek. Vnaprej uredite varen dostop do datotek, shranjenih v oblaku (npr. požarni načrt, požarni red, načrt strojnih inštalacij, krmiljenje požarnovarnostnih sistemov, zamenjave jeklenk plinastih gasil, gasilnikov, upravljanje s požarno centralo);
 • Preizkusite zmožnost zaposlenih za delo na daljavo (npr. zaposlenim naročite naj določen dan v tednu delajo od doma);
 • Razmislite o možnostih daljinskega nadzora nad vstopom v objekt(e) za primer vzdrževanja.

3. Koordinacija s ključnimi dobavitelji
 • Vzpostavite odprto komunikacijo s ključnimi izvajalci storitev (zunanji izvajalci storitev, vzdrževalci, serviserji, ipd.);
 • Preizkusite sposobnost in zmogljivosti kritičnih ponudnikov storitev, da tudi med motnjami lahko podpirajo delovanje požarnovarnostnih sistemov (npr. varnostno nadzorni centri, serviserji, vzdrževalci);
 • Razmislite o alternativnih ponudnikih storitev.

Povzeto iz svetovnega spleta (dr. Aleš Jug; Associate Professor and Chairman of The CTIF Fire Prevention Commission)

Požarna varnost v domačem okolju
Pomembno je da poleg vsega ne smemo zanemariti tudi požarne varnosti v domačem okolju v času izolacije ali karantene. Posebno pozornost je potrebno nameniti otrokom, starejšim ter invalidom. Kadar ogenj zajame bližnje predmete ali celo grozi, da se bo razširil v naslednji prostor, ga morate javiti na 112 in se varno umakniti. Pri tem upoštevajte priporočila:
 • Usta in nos si prekrijte z vlažnim robčkom ali krpo.
 • Premikajte se v smeri evakuacije. Ob dimu se raje plazite po tleh, kjer je zrak čistejši.
 • V zadimljenem prostoru boste izhod najlažje našli tako, da se gibate ob stenah.
 • Če se ne morete varno umakniti, odprite okno in pokličite na pomoč.
 • Nikoli ne uporabljajte dvigala, umaknite se po stopnicah.

Ko kličete na številko 112, povejte:
 • KDO kliče
 • KAJ se je zgodilo
 • KJE se je zgodilo
 • KDAJ se je zgodilo
 • KOLIKO je ponesrečencev
 • kakšne so POŠKODBE
 • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave... )
 • kakšno POMOČ potrebujete.

Brežice 16.03.2020

Poveljnik GZ Brežice
Darko Leskovec vgčIISpoštovani krajani in krajanke.
Sporočamo vam, da je Univerzitetna založba UM izdala monografijo o Artičah, ki si jo lahko ogledate na TEJ POVEZAVI. Ker je v elektronski obliki, si jo lahko prenesete tudi na svoj računalnik.
Vabljeni k ogledu.Obveščamo vas, da bo jutri, 28. 9. 2021, ob 8.00 uri, pri župnišču pristal helikopter slovenske vojske. Šolski otroci bodo obeležili "Dan šole" in si v ta namen ogledali tudi helikopter.
 
Za nastali hrup, se vam že vnaprej opravičujemo.
 
Hvala za razumevanje.NAČRT RAVNANJA UPRAVLJALCA LOVIŠČA ZARADI AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE

NAMERA O ODDAJI PROSTORA V NAJEMSpoštovani najemniki in drugi obiskovalci pokopališča Artiče.


Ob koncu leta, ki nas je zaznamovalo z raznimi ukrepi povezanimi s pandemijo Covid-19, predvsem v smislu kaj smemo in kaj ne smemo, vas kot upravljavec pokopališča Artiče želimo seznaniti, da smo tudi letos skrbeli za zagotavljanje urejenosti pokopališča in mrliške vežice, kjer smo sanirali počene odtočne cevi zaradi katerih se je posedla nosilna plošča mrliške vežice.


Vse navedeno smo izvajali iz sredstev, ki jih prejmemo iz naslova plačanih grobnin.

 

Že kar nekaj let nas opozarjate na stanje cipres, ki so sedaj edina pregrada med cesto in pokopališčem in se nagibajo na nagrobne spomenike ter povzročajo škodo nagrobnikom. Vsled tega smo se odločili, da pristopimo k izdelavi idejne zasnove za ureditev ograje  in pokopališča (idejna zasnova je objavljena na spletni strani KS Artiče).

Idejo smo predstavili občinskim strokovnim službam, župniku ter krajanom, ki jih ta ograja še posebej zadeva. Idejna zasnova je bila prisotnim všečna in sprejemljiva, zato smo tudi pridobili popis in okvirni predračun potrebnih del.

Celotna ocena potrebnih del znaša cca 23.077€ za ureditev severnega dela ograje in 39.481€ za ureditev južnega dela ograje.

 

V upanju, da bi nujna dela izpeljali že v naslednjem letu smo se za pomoč z dodatnimi finančnimi sredstvi obrnili na Občino Brežice. Ta nam dodatnih sredstev ne more zagotoviti, predvsem zaradi investicije v  vrtec in kasneje načrtovane izgradnje Osnovne šole Artiče.

 

Krajevna skupnost Artiče bo zato pristopila k investiciji v okvirih lastnih sredstev iz naslova grobnin. Severni zid lahko na ta način začnemo gradit v letu 2022, ko zberemo prihodke dveh let in južni zid predvidoma leta 2025. Drugače pač ne gre, zato vas prosimo za razumevanje.

 

Lepo vas pozdravljamo in Vam želimo vse dobro.

KS Artiče  

IDEJNA ZASNOVA NOVIH OGRAJ NA POKOPALIŠČU ARTIČE


 


Spoštovani krajani in krajanke Krajevne skupnosti Artiče.

 

Kot že veste na  Fakulteti za turizem aktivno delajo na projektu KS Artiče. Trenutno oblikujejo naloge, ki bodo pripravljene predvidoma v januarju.

Do takrat pa bi študentje rabili še nekaj Vaše pomoči in sicer  pripravili so anketo za vse krajane KS Artiče. S to anketo si bodo pridobili Vaše mnenju o turistični ponudbi in razvoju turizma v krajevni skupnosti.

 

Anketa se nahaja na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/312075.

 

Študentje se Vam za izpolnjeno anketo že v naprej zahvaljujejo.

 

Lep pozdrav.

Svet Krajevne skupnosti Artiče


 

Za odpiranje dokumentov potrebujete "PDF Reader", ki ga brezplačno dobite   tukaj.
info@artice.si | http://www.artice.si
tel. 07/49-56-314 |
gsm. 040/204-960
(C)2006-2012
Krajevna skupnost Artiče
Vse pravice pridržane