Predlog KS Artiče plana investicij, ki jih izvaja Občina Brežice za leto 2016 do 2018 <<

Krajevna skupnost Artiče
Artiče 38, 8253 Artiče
Tel. 07/49-56-314
GSM: 040/204-960
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

OBVESTILO <<

Zagotavljanje požarne varnosti v primeru motenj, ki jih za podjetja in druge ustanove predstavlja epidemija

Poleg poslovnih tveganj lahko motnje, ki jih predstavlja epidemija COVID 19, močno vplivajo na požarno varnost v podjetjih in drugih ustanovah. Možni scenariji, ki jih morajo podjetja oz. ustanove morajo upoštevati pri poslovanju podjetja v kriznih situacijah:

Človeški faktor:
 • motena komunikacija pri nenadnih odločitvah;
 • povečana možnost napak pri odločanju zaradi stresa;
 • nenadna odsotnost ključnih zaposlenih (upravljanje, vzdrževanje in nadzor sistemov),
 • pomanjkljivo znanje in izkušnje nadomestnih zaposlenih;
 • omejenost hitrih odločitev, ko je ogrožena varnost;
 • zmanjšanje zmogljivosti pogodbenih partnerjev (vzdrževanje in popravilo požarnovarnostnih sistemov, zamenjava izrabljenih gasilnikov);
 • zmanjšan in moten obseg delovanja enot ZRP (gasilci, NMP, policija), ki vpliva na interventno posredovanje, izvajanje požarnih straž in požarno preventivne aktivnosti;
 • nevarnost vandalizma in vlomov v objekt.

Komunikacije/pridobivanje informacij:
 • preobremenjenost mobilnega telefonskega omrežja;
 • okrnjen dostop do informacij in podpore (npr. okrnjeno delovanje služb za podporo strankam).

Delovni procesi:
 • motena oskrba z nadomestnimi deli in gasilnimi mediji (npr. plinasta gasila, penilo);
 • motnje na strani prenosa in sprejema podatkov (varnostno nadzorni centri, pogodbeni partnerji);
 • moten/prepovedan dostop do objekta ali delov objekta zaradi kontaminacije / dekontaminacije;
 • moteni ustaljeni delovni postopki (zaradi nevarnosti okužb zaposleni opravljajo naloge samostojno);
 • motena oskrba z energijo;
 • moten dostop do najemniških prostorov;
 • moten odvoz odpadkov (tudi nevarnih, vnetljivih in gorljivih);
 • nadzor in izvajanje nad požarno varnostjo objektov/procesov, ki niso v fazi delovanja;
 • neuspešno zagotavljanje rezervnega napajanja (npr. onemogočen dostop do objekta, po času, ko rezervno napajanje odpove).
V izogib tem motnjam mora imeti podjetje rešitve, ki bodo zmanjšale ranljivost in tako v primeru motenj omogočale čim bolj nemoteno delovanje.

Ukrepi, ki jih podjetja in ustanove za zagotavljanje večje požarne varnosti lahko sprejmejo ob množičnem pojavljanju nalezljivih bolezni:

1. Prilagoditev dela izrednim razmeram/kadri
 • Vzpostavitev krizne skupine/odbor za nemoteno poslovanje podjetja;
 • Priprava strategij, ki omogočajo zaposlenim, da delujejo, ob čim manjši stopnji ogroženosti (politika vedenja, smernice) in zagotavljajo ustrezen nivo požarne varnosti;
 • Načrtovanje izolacije ključnih zaposlenih (prostori - nastanitev, oskrba, komunikacija) od katerih je odvisno delovanje požarnovarnostnih sistemov;
 • Pregled in nadgradnja kadrovskih politik, ki omogočajo fleksibilen delovnik in bodo zaposlenim omogočali daljšo odsotnost v primeru karantene;
 • Določitev prednostnih nalog in minimalnih potreb po osebju za podporo tem prednostnim nalogam, v primeru če bo podjetje moralo delovati z znatno zmanjšano delovno silo;
 • Prepoznavanje ključnih zaposlenih in zagotovitev, da so ostali zaposleni deležni ustreznega usposabljanja za celovito kritje njihove odsotnosti;
 • Pregled in dostopnost ustreznih navodil za zagotavljanje požarne varnosti v primeru odsotnosti ključnih oz. odgovornih oseb;
 • Določitev rezervnega osebja za podporo izvajanja funkcij varstva pred požarom, v primeru če zbolijo in svoje funkcije ne morejo opravljati osnovni nosilci nalog;
 • Priprava kratkih in jedrnatih navodil in opisov nalog o nadomestnem pokrivanju odsotnih zaposlenih (kdo kaj dela in kako) tudi v natisnjeni obliki;
 • Vzpostavitev prednostne SOS komunikacije, kjer lahko začasno zaposleni hitro pridobi navodila za ukrepanje (proženje, zaustavitev, vzdrževanje, ipd.);
 • Vzpostaviti sistem vodenja evidenc prisotnosti (odsotnosti) zaposlenih (obolelih) ter prenosa navodil (obveščanje nadomestnih delavcev v primeru odsotnosti primarnih izvajalcev nalog) - imenovanje in usklajevanje vlog in odgovornosti zaposlenih med množičnim pojavljanjem nalezljivih bolezni;
 • Priprava usmeritev, kako se bo podjetje odzvalo na različne scenarije (npr. zaprte šole, karantena območij, sodelavci, za katere sumijo, da so okuženi ali je okužba že potrjena - kakšni so načrti v tem primeru in kaj morajo posamezni zaposleni pripraviti za izvedbo načrta);
 • Podaljšanje avtonomije sistemov za zasilno napajanje.

2. Preizkus in zagotovitev oddaljenega dostopa za primere dela od doma
 • Identificirajte delovne procese, ki se jih lahko vodi od doma in določite postopke za vodenje poslovanja/procesov od doma (npr. alarm management system);
 • Razmislite o ustreznih ukrepih za zaposlene, ki potrebujejo dostop do papirnatih dokumentov/datotek. Vnaprej uredite varen dostop do datotek, shranjenih v oblaku (npr. požarni načrt, požarni red, načrt strojnih inštalacij, krmiljenje požarnovarnostnih sistemov, zamenjave jeklenk plinastih gasil, gasilnikov, upravljanje s požarno centralo);
 • Preizkusite zmožnost zaposlenih za delo na daljavo (npr. zaposlenim naročite naj določen dan v tednu delajo od doma);
 • Razmislite o možnostih daljinskega nadzora nad vstopom v objekt(e) za primer vzdrževanja.

3. Koordinacija s ključnimi dobavitelji
 • Vzpostavite odprto komunikacijo s ključnimi izvajalci storitev (zunanji izvajalci storitev, vzdrževalci, serviserji, ipd.);
 • Preizkusite sposobnost in zmogljivosti kritičnih ponudnikov storitev, da tudi med motnjami lahko podpirajo delovanje požarnovarnostnih sistemov (npr. varnostno nadzorni centri, serviserji, vzdrževalci);
 • Razmislite o alternativnih ponudnikih storitev.

Povzeto iz svetovnega spleta (dr. Aleš Jug; Associate Professor and Chairman of The CTIF Fire Prevention Commission)

Požarna varnost v domačem okolju
Pomembno je da poleg vsega ne smemo zanemariti tudi požarne varnosti v domačem okolju v času izolacije ali karantene. Posebno pozornost je potrebno nameniti otrokom, starejšim ter invalidom. Kadar ogenj zajame bližnje predmete ali celo grozi, da se bo razširil v naslednji prostor, ga morate javiti na 112 in se varno umakniti. Pri tem upoštevajte priporočila:
 • Usta in nos si prekrijte z vlažnim robčkom ali krpo.
 • Premikajte se v smeri evakuacije. Ob dimu se raje plazite po tleh, kjer je zrak čistejši.
 • V zadimljenem prostoru boste izhod najlažje našli tako, da se gibate ob stenah.
 • Če se ne morete varno umakniti, odprite okno in pokličite na pomoč.
 • Nikoli ne uporabljajte dvigala, umaknite se po stopnicah.

Ko kličete na številko 112, povejte:
 • KDO kliče
 • KAJ se je zgodilo
 • KJE se je zgodilo
 • KDAJ se je zgodilo
 • KOLIKO je ponesrečencev
 • kakšne so POŠKODBE
 • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave... )
 • kakšno POMOČ potrebujete.

Brežice 16.03.2020

Poveljnik GZ Brežice
Darko Leskovec vgčIIInformacija krajanom glede kanalizacije v Artičah

V prostorih KS Artiče  je bil v sredo, 7. 9. 2022, ob 18 uri sklican sestanek z lastniki zemljišč, kjer poteka predvidena trasa kanalizacije v Artičah. Projektant je predstavil predvidene trase kanalov in lokacije črpališč. Povedano je bilo, da mora pred izdajo GD, Občina za trase kanalov pridobiti služnostne pravice, zemljišča za črpališča pa želi od parcelirati in odkupiti.

Preberite več ...

Spoštovani krajani in krajanke

Obveščamo vas, da smo s strani občine bili obveščeni, da so na petkovi (27. 5. 2022) koordinaciji z izvajalcem oblikovali sledeče odgovore glede gradnje v območju Mali vrh – Dečno selo: 

Preberite več ...


NAJEMNIKOM GROBNIH MEST NA POKOPALIŠČU ARTIČE

Spoštovani! Že ob koncu leta 2020 smo vas seznanili, da načrtujemo v okviru izdelanega projekta obnoviti severni del pokopališča.
KS Artiče je v začetku letošnjega leta naročila projektantski popis del in materialov ter informativni predračun. Zaradi izjemnega dviga cen materialov nam sredstva dveh let iz naslova grobnin in najemov mrliške vežice več ne zadostujejo za izgradnjo novega zidu.
Obrnili smo se tudi na občino Brežice, ki pa sredstev za obnovo pokopališč v upravljanju KS ne namenja.

Glede na zgoraj navedeno bo potrebno z obnovo severnega dela zidu še počakati.
V kolikor se cene materialov »normalizirajo« in ko zberemo vsa potrebna sredstva, bomo pričeli

z izbiro izvajalca in obnovo severnega dela pokopališča. Upamo, da nam to uspe v letu 2023.

Želimo Vam vse dobro in hvala za razumevanje!


 

Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za vaše predloge glede izboljšave obstoječe infrastrukture na območju KS Artiče, ki smo jih posredovali na Oddelek za komunalno infrastrukturo gospodarske in javne službe Občine Brežice.
Preberite večSpoštovani krajani in krajanke.
Sporočamo vam, da je Univerzitetna založba UM izdala monografijo o Artičah, ki si jo lahko ogledate na TEJ POVEZAVI. Ker je v elektronski obliki, si jo lahko prenesete tudi na svoj računalnik.
Vabljeni k ogledu.Obveščamo vas, da bo jutri, 28. 9. 2021, ob 8.00 uri, pri župnišču pristal helikopter slovenske vojske. Šolski otroci bodo obeležili "Dan šole" in si v ta namen ogledali tudi helikopter.
 
Za nastali hrup, se vam že vnaprej opravičujemo.
 
Hvala za razumevanje.


 

Za odpiranje dokumentov potrebujete "PDF Reader", ki ga brezplačno dobite   tukaj.
info@artice.si | http://www.artice.si
tel. 07/49-56-314 |
gsm. 040/204-960
(C)2006-2012
Krajevna skupnost Artiče
Vse pravice pridržane