• image
  • image
  • image
  • image  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV V LETU 2017

CENIKI ZA LETO 2017


Maketa prenove Prosvetnega
doma Artiče << 

Dopolnjen plan investicij KS
Artiče 2012/2013 <<

Predlog KS Artiče plana investicij, ki jih izvaja Občina Brežice za leto 2015 <<

Predlog KS Artiče plana investicij, ki jih izvaja Občina Brežice za leto 2016 do 2018 <<

Krajevna skupnost Artiče
Artiče 38, 8253 Artiče
Tel. 07/49-56-314
GSM: 040/204-960
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

OBVESTILO <<

Maketa prenove Prosvetnega doma Artiče

Naš cilj je dati javnim prostorom obliko na tak način, da bo lokalna skupnost ta prostor sprejela za svojega, se čutila osebno odgovorna zanj, tako da bo vsak član te skupnosti na svoj način prispeval k okolju, da bo vzpostavil s tem okoljem oseben odnos in se z njim identificiral. Herman Hertzberger. Lessons for students in Architecture, 010 Publishers, Rotterdam 2005. Uvodni citat predstavlja namen predloga ureditve ožjega območja Prosvetnega doma v Artičah, ki je bil oblikovan na podlagi povabila krajevne skupnosti z namenom celovitega pristopa k ureditvi in načrtovanju prenove enega osrednjih prostorov samega kraja in tudi širšega področja. Predlog prenove okolice prosvetnega doma in predlog prenove samega objekta doma je pripravljen kot preveritev možnih sprememb in posegov v prihodnosti. Predlog je zasnovan kot dolgoročen pogled na prenovo, ki je podlaga za nadaljnje iskanje možnosti za uresničitev te vizije.

Razvoj ideje predloga izhaja iz širše urbanistične slike območja, ki kaže združevanje javnih funkcij kraja in širše krajevne skupnosti na osi od prosvetnega doma do pošte. Kulturni dom z okolico tako predstavlja enega osrednjih prostorov kraja, tako s svojo funkcijo kot umestitvijo v prostor. Namen prenove je zasnovati prostor, ki bo oblikovno ustrezal svoji funkciji, ki jo v kraju ima, ki bo sledil toku časa, v katerem nastaja, in ki bo zadostil potrebam, ki so nastale skozi leta in jim sedanje stanje ne more več zadostiti.

PRENOVA OKOLICE PROSVETNEGA DOMA
Okolica prosvetnega doma predstavlja javni prostor med športnim igriščem in križiščem s cesto Spodnja Pohanca ‐ Dečno selo. Izhodišče za oblikovanje predloga prenove ureditve je bilo, da gre za prostor, ki sprejema in vabi obiskovalce ob vstopu v kraj. Predlog prenove zunanje ureditve je predviden kot oblikovno in prostorsko enotna poteza, kar bi
območju dalo vtis večjega prostora in s svojo enovitostjo bolj reprezentativen značaj ter ga s tem tudi ločilo od zasebnih ureditev v okolici. V območju ohranjamo in s prenovo poudarjamo zeleni značaj, ob tem pa želimo, da bodo ljudje prostor vzeli za svojega, ga uporabljali, v njem posedali, se igrali, družili...
Ob cesti je predvidena linijska zasaditev dreves, ki poudarijo javno os, katera teče proti šoli, cerkvi, pošti. Zasaditev hkrati ločuje zelene površine od ceste. V liniji dreves so organizirane vse informacijske table in ostali elementi urbane opreme. Zelena travnata površina ostaja prosta in teče od križišča prepletena s potmi, ob katerih so klopi za posedanje, druženje. V osi obstoječega spomenika se predvidi postavitev nove skulpture kulturnih dejavnosti, ki bo nadomestil dotrajan kip kiparja Franca Blatnika. Travnata ploskev bi proti vhodu v prosvetni dom prešla v tlakovano površino, ki bi jo ob prenovi zasnovali kot manjši trg, s čimer bi vhod v kulturni dom pridobil ustrezno obravnavan in oblikovan zunanji predprostor.

KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE
Med domom in športnim igriščem se izoblikujejo tribune, ki se obračajo proti igrišču in služijo tako za spremljanje športnih dejavnosti kot občasnim kulturnim prireditvam, ki bi tako lahko potekale tudi na prostem. Zaščitna mreža se predvidi kot montažna zložljiva konstrukcija, ki jo je mogoče ob teh priložnostih zložiti. Ob domu se predvidi še postavitev drogov za zastave.

PRENOVA PROSVETNEGA DOMA
Objekt prosvetnega doma potrebuje energetsko, funkcionalno in oblikovno prenovo. S predlogom sem želela odpreti pot za premislek o potrebah in vpogled v možnosti, ki bi vsem uporabnikom omogočilo lažje, boljše in k razvoju naravnano delovanje. Prenova doma ohranja osnovno razdelitev funkcij objekta. Pri glavnem vhodu se predvidi ureditev
zunanjega vhodnega prostora s klančino, ki bi samostojen vstop omogočila tudi funkcionalno oviranim osebam. Zunanji vhodni prostor bi dobil nadkritje, ki bi s svojo podobo izpostavil glavni vhod. Konstrukcija bi omogočala delno zazelenitev, kar bi omehčalo in senčilo objekt. Notranji vhodni prostor ‐ avla bi se razširila tudi v nadstropje, kar bi omogočalo sprejem v pritličju in razstave, pogostitve v nadstropju. Avla bi svoj odgovor dobila še na fasadi s bolj odprto strukturo, kar bi vzpostavilo stik med zunanjim trgom in notranjim prostorom. Iz nadstropja avle je predviden vhod na vrnjeni balkon dvorane. Na severni strani objekta proti cesti bi oblikovali aneks, ki bi zaključil potezo obnove in bi nagovoril obiskovalce ob vstopu v kraj. Razširitev bi omogočila širitev sedaj utesnjenega prostora za odrom, nadkritje servisnih in sekundarnih vhodov in prenovo vertikalnih komunikacij. Razširitev kletnega prostora skupaj z obstoječo kletjo bi prinesla prostor za vse potrebne energetske in informacijske prostore ter skladišča vse potrebne opreme.
Večji prostorski doprinos bi predstavljala sprememba podstrešnega prostora v uporabne prostore. Strešno konstrukcijo bi povišali. V pasu med ploščo in streho bi pridobili pas svetlobe, ki bi osvetljeval prostore z naravno svetlobo. Celoten prostor podstrešja bi tako dobil ustrezno višino in bi ga lahko v celoti preoblikovali v prostore za garderobe, shrambe oblek, priznanj, pisarne društev, sanitarije, čajno kuhinjo...
Pri predlogu je spoštovana in upoštevana sedanja struktura objekta, ki je v večji meri tudi ohranjena, v delih je redefinirana, na mestih pa obstoječa struktura v sozvočju s starim dobi nove potrebne razširitve.
Pri prenovi bi bilo potrebno prenoviti tudi vse inštalacije, energetsko zasnovo, stavbno pohištvo, odersko tehniko in opremo.

KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE
S predlogom sem skušala spoštljivo vstopati v prostor s spoštovanjem do obstoječega in okolice in tako zastaviti začetek poti k zastavljenemu cilju. Predlog seveda odpira nova vprašanja, na katere lahko odgovorijo nadaljnji razmisleki in konkretnejši predlogi v bodočnosti.
Uresničitev cilja bi kraju prinesla kvaliteten, sodoben in uporaben zunanji in notranji prostor, ki ga tako kulturno in sicer razvejan kraj, kot so Artiče, potrebuje in ga mora dobiti, modernega, učinkovitega, predvsem pa vsem uporabnikom in obiskovalcem všečnega.KNJIGICA - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE <<
PLAKAT <<
FOTOGRAFIJE MAKETE <<
OSTALO <<


21. december 2018

PRAZNIKOM NAPROTI " KONCERT PEVSKIH ZBOROV IN TAMBURAŠKEGA ORKESTRA ARTIČE«
Mešani pevski zbor Artiče organizira koncert » Praznikom naproti«
kraj prireditve: Prosvetni dom Artiče

Več


SPREMENJEN NAČIN ODLAGANJA ODPADKOV NA POKOPALIŠČU

KS Artiče je v sodelovanju s Komunalo Brežice d.o.o. spremenila način odlaganja odpadkov pri pokopališču v Artičah. V ta namen smo  obstoječi  5m3 kontejner na pokopališču nadomestili z manjšimi zabojniki. Odpadke boste po novem odlagali v zeleni, rjavi in rumeni zabojnik (glej obvestilo Komunale Brežice, ki ste ga prejeli  dne 20.07.2015).

Opozoriti vas želimo, da so zabojniki namenjeni samo odpadkom iz pokopališča in ne odpadkom iz gospodinjstva.

Krajevna skupnost Artiče, 20.07.2015


Za odpiranje dokumentov potrebujete "PDF Reader", ki ga brezplačno dobite   tukaj.
info@artice.si | http://www.artice.si
tel. 07/49-56-314 |
gsm. 040/204-960
(C)2006-2012
Krajevna skupnost Artiče
Vse pravice pridržane