JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV V LETU 2017

CENIKI ZA LETO 2017


Maketa prenove Prosvetnega
doma Artiče << 

Dopolnjen plan investicij KS
Artiče 2012/2013 <<

Predlog KS Artiče plana investicij, ki jih izvaja Občina Brežice za leto 2015 <<

Predlog KS Artiče plana investicij, ki jih izvaja Občina Brežice za leto 2016 do 2018 <<

Krajevna skupnost Artiče
Artiče 38, 8253 Artiče
Tel. 07/49-56-314
GSM: 040/204-960
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

OBVESTILO <<


O prenovi...

Ob pomoči Občine Brežice in Ministrstva za kulturo so leta 2000 začeli z njeno obnovo. Nosilec obnove je Krajevna skupnost Artiče, ki je tudi upravljalka domačije, za katero v imenu Krajevne skupnosti skrbi Franc Volčanšek. Po strokovni plati je obnovo nadzoroval Dušan Strgar iz novomeške Območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Dušan Strgar piše, da so pobudo za obnovo domačije in ureditev sadjarske zbirke na zavodu prejeli leta 1998. Podala jo je Osnovna šola Artiče oz. takratni ravnatelj g. Miha Haler. Že naslednje leto je Krajevna skupnost Artiče poslala vlogo za izvedbo osnovnih očiščevalnih in vzdrževalnih del (obnovljen je bil kolovoz do domačije, očiščena okolica objektov in notranjščina gospodarske stavbe). Kot odgovorni konservator je opravil vrednotenje, pripravil strokovne podlage za razglasitev in konservatorski program k prenovi domačije.

Prva obnovitvena dela so bila izvedena leta 2000 na sestavljeni gospodarski stavbi. Rekonstruirane so bile talne lege, poravnana je bila celotna stavba z nosilnimi stenami in zamenjani leseni plohi na podu, obnovljeni so bili dotrajani leseni deli ostrešja in izvedeno njegovo prekritje s slamnato kritino. Vzporedno z obnovitvenimi deli na gospodarski stavbi je bilo zbranega precej starega delovnega orodja, še posebej sadjarske opreme. Hkrati je bil zasajen sadovnjak starih sadnih sort, na dvorišču pa sta bili sanirani gnojna jama in mlaka za napajanje. Ob samih mojstrih, ki so izvajali dela, je bilo opravljenega tudi veliko prostovoljnega dela članov društev, ki delujejo v krajevni skupnosti, saj so vzporedno pripravili kar nekaj dobro obiskanih prireditev. Pri zbiranju delovnega orodja so glavnino dela opravili učenci Osnovne šole Artiče.

Na domačiji je bila v letu 2001 rekonstruirana sušilnica za sadje in leseni čebelnjak. V letu 2002 so bili na domačiji postavljeni leseni svinjaki s svinjsko kuhinjo. V podaljšku pod isto streho so bile dodane še sanitarije. Postavili so še koruznjak, ostrešji obeh gospodarskih stavb pa so pokrili s slamnato kritino. V letu 2003 je bil prestavljen in saniran vinski hram. Istega leta so bila izvedena pripravljalna dela za potrebe rekonstrukcije hiše, ki je bila v celoti dokončana leta 2004. S tem je bila zaključena postavitev stavb na domačiji. Zadnja dela so bila opravljena leta 2009, ko so postavili še leseno ograjo in drvarnico.


Notrasnjost hiše
  Ključno pri obnovi, kot pravi pristojni konservator, je bilo dobro sodelovanje krajevne skupnosti, šole in lokalnih društev. Denarno sta akcijo vseskozi podpirala Ministrstvo za kulturo in Občina Brežice. Strgar pravi: »Med naštetimi je potrebno posebej izpostaviti g. Franca Volčanška, ki je v vseh teh letih, ko je potekala obnova Banove domačije, predstavljal
gonilno silo, bil njen promotor in po potrebi tudi aktiven izvajalec obnove.

Vsekakor pa je danes, ko je domačija obnovljena, potrebno združiti energijo, iskati poti in načrtovati nove programe ter jih v skladu s predvideno namembnostjo in statusom kulturnega spomenika tudi ponuditi obiskovalcem. Obnovljena Banova domačija naj bo povezovalec lokalnih interesov, predstavlja naj možnosti in sposobnosti domačinov, vsem nam pa naj bo vabilo in izgovor za ponoven obisk.«

21. december 2018

PRAZNIKOM NAPROTI " KONCERT PEVSKIH ZBOROV IN TAMBURAŠKEGA ORKESTRA ARTIČE«
Mešani pevski zbor Artiče organizira koncert » Praznikom naproti«
kraj prireditve: Prosvetni dom Artiče

Več


SPREMENJEN NAČIN ODLAGANJA ODPADKOV NA POKOPALIŠČU

KS Artiče je v sodelovanju s Komunalo Brežice d.o.o. spremenila način odlaganja odpadkov pri pokopališču v Artičah. V ta namen smo  obstoječi  5m3 kontejner na pokopališču nadomestili z manjšimi zabojniki. Odpadke boste po novem odlagali v zeleni, rjavi in rumeni zabojnik (glej obvestilo Komunale Brežice, ki ste ga prejeli  dne 20.07.2015).

Opozoriti vas želimo, da so zabojniki namenjeni samo odpadkom iz pokopališča in ne odpadkom iz gospodinjstva.

Krajevna skupnost Artiče, 20.07.2015


Za odpiranje dokumentov potrebujete "PDF Reader", ki ga brezplačno dobite   tukaj.
info@artice.si | http://www.artice.si
tel. 07/49-56-314 |
gsm. 040/204-960
(C)2006-2012
Krajevna skupnost Artiče
Vse pravice pridržane